söndag 13 september 2009

Trenger hjelp og noe kan kanskje noen på nettet hjelpe meg med

Nå ser det ut til at allt i prinsipp går galt for meg så jeg trenger råd og håper at også noen på nettet kan bidra.

Det jeg håper at noen der ute kan hjelpe meg med er hvordan man vet om de som kommer som forslag på "We are related" under FB virkelig er det - mange av de samme navnene kommer også opp inkluderet personer som jeg vet ikke er i slekt med meg. Men hvorfor får jeg de samme navnene flere ganger. Jeg kan ikke se at det finnes noen måte å kontakter personerne direkte heller bare og acceptere el ignorere.

Et annet spm som jeg håper at noen kan hjelpe meg med er mine telefoner. Den ene bruser veldig mye og det er dessvärre den som er ved sengen og som bare må fungere så at jeg kan kontakte assistenter og andre som hjelper meg. Trygghetslarmet fungerer også bare når det vil og om hverken larmen el telefonerne fungerer så blir jeg jo uten hjelp og bare tanken skremmer meg. Kjökkentelefonen har jeg latt koble ut men det ser ikke ut som om det hjelper. Telefonen her på kontoret fungerer da den vil bredbåndet fungerer også da den vil og det virker som om den kobler seg ned om jeg er på telefonen el sengen flyttes, nummerpresentatören virker ikke lenger den la av torsdag - hva jeg husker så ble alt värre da. Skal jeg kontakte det bolaget som har nettet inn til leiligheten, det som jeg ringer med el det som har bredbåndet? Alle skyller på alle og det eneste jeg vet er at de som har linjen inn i leiligheten skal ta SEK 600:- bare for å komme hit en gang til, hvilket jeg selvfölgelig ikke liker så er det noen som har noen pejling skulle jeg väre glad for litt innput.
Det kan ikke lenger väre det at kontakten til telefon og bredbånd triller ut da sengen flyttes for de ligger nå på gulvet fra begynnelsen av.

For det 3dje lurer jeg på hvordan Adsense kontot her på Google egentlig fungerer ser jo at folk er innom men blir stadig ingen penger. Skjönner ikke hva de skriver heller på e-posten, er vel for dum da det kommer til tekniske data - det vet jeg siden lenge.

Til slutt lurer jeg på hvordan jeg får vekk div på fb skjönner at en del har med farming å gjöre men det er vistnok ulike bilder, höjdpunkter og annet.

Glemte å spöre om noen skjönner hvorfor jeg skal bo i Malmö siden noen dager tilbake etter hva som blir sagt da jeg besöker blogger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar